Search Here
Subscribe
SAIA - South African Institute of Auctioneers

BOEDELVEILING 3 PRAG BEESPLASE - LINTON / MUSINA-WES RESIDENTIAL PROPERTY AUCTION IN 175 MS, LIMPOPO AUCTIONED BY JACK KLAFF AUCTIONEERS AND ESTATE AGENTS

Please scroll down for more information.

The South African Institute of Auctioneers Promotes the Auction Industry by Serving our Members, Stakeholders and the Public.

 • Citizen media hammer gavel
 • prime auctions media 2
 • GoIndustry Dove Bid Top Banner
 • Nuco Site top
 • crosstate auction app
 • Agrimag site top right
 • Auction Operation Home Site Top Banner
 • Nuco banner 2 site top
 • nuco second banner
 • Truck & Trailer site top right

175 MS - RESIDENTIAL PROPERTY, AGRICULTURAL PROPERTY, DEVELOPMENT PROPERTY, INVESTMENT PROPERTY

BOEDELVEILING 3 PRAG BEESPLASE LINTON / MUSINA WES

DESCRIPTION:

In opdrag van die Eksekuteur in die Boedel van Wyle Martin Friedrich Neuhoff en die direkteur van A-Drie-M Beleggings Pty Ltd asook Linton Mopanie Aandeleblok Pty Ltd, sal ek verkoop per openbare veiling op die plaas Blouwlust, (sien Ligging) op Maandag, 26 April 2021 om 11:00 as volg:


 

FEATURES:

EIENDOM 1:

Die Plaas Bouwlust 175, Reg Afd MS Limpopo, Groot: 1190.5523 ha, Gehou kragtens Akte van Transport T52972/1984

Verbeterings: 4-slaapkamerwoning, 2 x store met gereedskapkamer, vleis- en koelkamer, 2 arbeiderhuise, 6 weikampe met waterkrippe, beeshanteringskraal, 5 opvangskrale, 7 toegeruste boorgate (5 dompelpompe met Eskom-krag, 2 dompelpompe met kragopwekker aangedrewe), 4 sementdamme, 2 gronddamme, gedeeltelik wildwerend omhein, wild bestaan uit koedoes en rooibokke, Eskom-krag

EIENDOM 2:

Gedeelte 1 Plaas Schietfontein 55, Reg Afd MS Limpopo , Groot: 436.5794 ha, Gehou kragtens Akte Van Transport T11959/1990

Verbeterings: 2 toegeruste boorgate (windpompe), sementdam, waterkrip, 3 weikampe, beeshanteringskraal. Gedeeltelik wildwerend omhein. Wild bestaan uit koedoes en rooibokke. Eskom-kraglyn loop langs grensdraad.

EIENDOM 3:

Die Plaas Linton 177, Registrasie Afd MS Limpopo Provinsie, Groot: 1042.8876 hektaar, Gehou kragtens Akte van Transport T58246/1984

Verbeterings: Ou woonhuis (kort aandag), stoor, 6 toegeruste boorgate (4 met sonpanele, 2 windpompe), gronddam, 5 weikampe met opvangskrale, beeshanteringkraal, 4 sementdamme. Wild bestaan uit koedoes en rooibokke. Eskom-kraglyn loop langs die grensdraad. Grens aan teerpad.

AFSLAERSNOTA:

Hierdie is goeie beesplase. Besigtig ons web www.jackklaff.co.za vir foto’s en meer besonderhede.

VERKOOPSVOORWAARDES:

15% deposito EFT. Balans bankwaarborg 30 dae ná bekragtiging, 14 dae ná die veiling. BTW is betaalbaar op plaas Bouwlust en Schietfontein. Verkoopsvoorwaardes en veilingsreëls kan op ons webblad besigtig word. Die Verkoper behou die reg om die eiendom voor of tydens die veiling te onttrek.

VERBRUIKERSBESKERMINGSWET 68 VAN 2008

Kopers moet registreer. Id dokument, verbruikersrekening, maatskappy besluit, word benodig. Die Afslaer en die eienaar het die reg om op die veiling te bie. Regulasies in terme van bogemelde wet beskikbaar op www.jackklaff.co.za. Hierdie advertensie voldoen aan Artikel 45 van Wet 68/2008. Geen Fica, geen bod.

COVID 19 REGULASIE:

Dra asseblief ‘n masker en hou 1.5m distansie te alle tye.

BESIGTIGING:

Reël asseblief met die afslaer.

LIGGING:

Vanaf Musina, volg die pad na Alldays/Venetiamyn vir ±47km. Draai regs op die Linton-grondpad vir ±8.2km. Volg Jack Klaff-wegwysers.


 
 • South African Auction College
 • auction operation site middle left
 • PVA Banner
 • Royal Academy middle site right
 • michael james site left bottom
 • godove site middle click
 • WH auctions site click right